Relikviář s ostatky bl. Karla Acutise bude uložen na Diecézním centru života mládeže Vesmír v Deštné v Orlických horách.

 

Zdroj: https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/mladez-prevzala-pri-dieceznim-setkani-ostatky-bl-carla-acutise-14036