Kanonizační proces

Kanonizační proces

23/05/2024 – Carlo Acutis bude svatořečen

Chvalme Pána za tuto skvělou zprávu!

Dnes, ve čtvrtek 23. května, přijal papež František na audienci kardinála Marcella Semerara, prefekta Dikasteria pro kauzy svatých, a pověřil toto dikasterium, aby zveřejnilo dekret o zázraku připisovaném blahoslavenému Carlu Acutisovi.

Tímto rozhodnutím papeže se díky úspěšnému výsledku kauzy otevírá cesta ke kanonizaci.

Papež brzy svolá veřejnou řádnou konzistoř, na které určí datum kanonizačního obřadu.

Děkujeme Pánu, že ve své prozřetelnosti zařídil, aby byl Carlo Acutis zapsán do seznamu svatých.

Děkujeme také papeži Františkovi, který schválil tento poslední krok kanonizačního procesu.

Děkujeme věřícím na celém světě, kteří se modlili a stále modlí ke Carlu Acutisovi.

 

Dott. Nicola Gori
Postulátor kauzy blahořečení a kanonizace

 
10/10/2020 – CARLO ACUTIS (1991–2006) JE BLAHOSLAVENÝ

V sobotu 10. října 2020 v papežské bazilice svatého Františka v Assisi předsedal obřadu blahořečení Carla Acutise J. E. kard. Agostino Vallini.

24/01/2019 – Přenesení do chrámu Spogliazione

Ve středu 23. ledna 2019 byly v souladu s kanonickým právem exhumovány a na vhodné místo přeneseny ostatky ctihodného Carla Acutise s ohledem na jejich přenesení do svatyně svlékání v Assisi, které je naplánováno na 5.-6. dubna příštího roku.

Co se týče stavu zachování těla, jsou jakékoli soudy předčasné, protože příslušné kontroly provádí zdravotnický personál.

Nicola Gori
Postulátor kauzy blahořečení a kanonizace

05/07/2018 – CARLO ACUTIS (1991–2006) JE CTIHODNÝ

Carlo Acutis je ctihodný. Rozhodl o tom ve čtvrtek 5. července ráno papež František, když pověřil Kongregaci pro svatořečení, aby vyhlásila dekret o hrdinských ctnostech Božího služebníka, který zemřel 12. října 2006 v Monze ve věku pouhých 15 let.

Titul ctihodný znamená, že církev uznává, že Carlo žil křesťanské ctnosti v hrdinské míře. Je to první krok, který ho, pokud to bude v Božím plánu, dovede nejprve k blahořečení a poté ke kanonizaci.
Je známý po celém světě díky svým mimořádným počítačovým schopnostem, které dal do služeb evangelia a církve. Prostřednictvím internetu a sociálních sítí přinesl Ježíše mezi své vrstevníky a ty, kteří s ním přišli do styku. Pro tuto svou inovativní činnost může být považován za vzor pro ty, kdo pracují ve světě sociální komunikace.

Jeho mottem bylo: "Každý se rodí jako originál, ale mnozí umírají jako fotokopie". Podle něj se každý člověk rodí jako jedinečná a neopakovatelná bytost.

Láska k eucharistii a Panně Marii byly základními kameny jeho života. Žil v důvěrném přátelství s Ježíšem a v jeho stálé přítomnosti. Hluboce se modlil a často přistupoval ke svátostem a chápal, že pro účinnou misijní činnost je nutný autentický duchovní život. Odtud pramení jeho každodenní účast na mši svaté od sedmi let a recitace svatého růžence, nejhonosnější setkání s jedinou Ženou jeho života - Pannou Marií.

Carlo má poselství pro dnešní mladé lidi: život v Kristu je krásný a je třeba ho žít naplno; věčné skutečnosti jsou autentické a člověk je do nich ponořen více, než si uvědomuje. Od dětství projevoval velkou lásku k bližnímu. Jeho láska byla mimořádná, především k rodičům a pak k chudým, bezdomovcům, lidem na okraji společnosti a opuštěným a osamělým starým lidem. Své týdenní úspory z kapesného používal na pomoc žebrákům a těm, kteří spali pod širým nebem. Ve farnosti pořádal jarmarky, aby z vybraných prostředků pomáhal misiím.

Carlo byl úplně normální kluk. Dělal věci, které dnes dělají všechny děti: používal počítač, hrál si s kamarády, vedl život podobný životu svých vrstevníků. Jediný velký rozdíl byl v tom, že setkání s Ježíšem v eucharistii se pro něj stalo ústředním bodem dne, a to prostřednictvím mše svaté a adorace, které se účastnil vždy před nebo po slavení. Každodenní eucharistie se pro něj stala skutečným požadavkem. Známá byla jeho věta: "Eucharistie je moje dálnice do nebe". Říkal, že všichni jsme povoláni být milovanými učedníky jako apoštol Jan, velký vyznavač eucharistie.

Díky své citlivosti prokázal Carlo velkou schopnost vystihnout potřeby a požadavky své doby, poskytnout adekvátní odpověď a nabídnout tak významný příspěvek k evangelizačnímu dílu. Svým jednáním a chováním představuje věrohodný vzor mladého muže, který umí jít po cestě naznačené Pánem s odvahou a pevností, navzdory obtížím, nepochopení, překážkám a dokonce i posměchu svých blízkých.

Uznání jeho hrdinských ctností představuje pro nové generace povzbuzení k následování Krista.

 

Přeloženo z http://www.carloacutis.com/it/association/comunicati-postulatore