Kanonizační proces

Kanonizační proces

10/10/2020 – CARLO ACUTIS (1991–2006) JE BLAHOSLAVENÝ

V sobotu 10. října 2020 v papežské bazilice svatého Františka v Assisi předsedal obřadu blahořečení Carla Acutise J. E. kard. Agostino Vallini.

24/01/2019 – Přenesení do chrámu Spogliazione

Ve středu 23. ledna 2019 byly v souladu s kanonickým právem exhumovány a na vhodné místo přeneseny ostatky ctihodného Carla Acutise s ohledem na jejich přenesení do svatyně svlékání v Assisi, které je naplánováno na 5.-6. dubna příštího roku.

Co se týče stavu zachování těla, jsou jakékoli soudy předčasné, protože příslušné kontroly provádí zdravotnický personál.

Nicola Gori
Postulátor kauzy blahořečení a kanonizace

05/07/2018 – CARLO ACUTIS (1991–2006) JE CTIHODNÝ

Carlo Acutis je ctihodný. Rozhodl o tom ve čtvrtek 5. července ráno papež František, když pověřil Kongregaci pro svatořečení, aby vyhlásila dekret o hrdinských ctnostech Božího služebníka, který zemřel 12. října 2006 v Monze ve věku pouhých 15 let.

Titul ctihodný znamená, že církev uznává, že Carlo žil křesťanské ctnosti v hrdinské míře. Je to první krok, který ho, pokud to bude v Božím plánu, dovede nejprve k blahořečení a poté ke kanonizaci.
Je známý po celém světě díky svým mimořádným počítačovým schopnostem, které dal do služeb evangelia a církve. Prostřednictvím internetu a sociálních sítí přinesl Ježíše mezi své vrstevníky a ty, kteří s ním přišli do styku. Pro tuto svou inovativní činnost může být považován za vzor pro ty, kdo pracují ve světě sociální komunikace.

Jeho mottem bylo: "Každý se rodí jako originál, ale mnozí umírají jako fotokopie". Podle něj se každý člověk rodí jako jedinečná a neopakovatelná bytost.

Láska k eucharistii a Panně Marii byly základními kameny jeho života. Žil v důvěrném přátelství s Ježíšem a v jeho stálé přítomnosti. Hluboce se modlil a často přistupoval ke svátostem a chápal, že pro účinnou misijní činnost je nutný autentický duchovní život. Odtud pramení jeho každodenní účast na mši svaté od sedmi let a recitace svatého růžence, nejhonosnější setkání s jedinou Ženou jeho života - Pannou Marií.

Carlo má poselství pro dnešní mladé lidi: život v Kristu je krásný a je třeba ho žít naplno; věčné skutečnosti jsou autentické a člověk je do nich ponořen více, než si uvědomuje. Od dětství projevoval velkou lásku k bližnímu. Jeho láska byla mimořádná, především k rodičům a pak k chudým, bezdomovcům, lidem na okraji společnosti a opuštěným a osamělým starým lidem. Své týdenní úspory z kapesného používal na pomoc žebrákům a těm, kteří spali pod širým nebem. Ve farnosti pořádal jarmarky, aby z vybraných prostředků pomáhal misiím.

Carlo byl úplně normální kluk. Dělal věci, které dnes dělají všechny děti: používal počítač, hrál si s kamarády, vedl život podobný životu svých vrstevníků. Jediný velký rozdíl byl v tom, že setkání s Ježíšem v eucharistii se pro něj stalo ústředním bodem dne, a to prostřednictvím mše svaté a adorace, které se účastnil vždy před nebo po slavení. Každodenní eucharistie se pro něj stala skutečným požadavkem. Známá byla jeho věta: "Eucharistie je moje dálnice do nebe". Říkal, že všichni jsme povoláni být milovanými učedníky jako apoštol Jan, velký vyznavač eucharistie.

Díky své citlivosti prokázal Carlo velkou schopnost vystihnout potřeby a požadavky své doby, poskytnout adekvátní odpověď a nabídnout tak významný příspěvek k evangelizačnímu dílu. Svým jednáním a chováním představuje věrohodný vzor mladého muže, který umí jít po cestě naznačené Pánem s odvahou a pevností, navzdory obtížím, nepochopení, překážkám a dokonce i posměchu svých blízkých.

Uznání jeho hrdinských ctností představuje pro nové generace povzbuzení k následování Krista.

 

Přeloženo z http://www.carloacutis.com/it/association/comunicati-postulatore