Malá pouť ke cti bl. Carla Acutise se koná na podzim kolem dne, kdy si připomínáme jeho památku. Letos tedy 21. října 2023. Jedná se o celodenní setkání v areálu Ministrantské fary v Náměšti na Hané, kde se nachází kaple, zasvěcená bl. Carlovi.

Naší snahou je zvýšení povědomí o bl. Carlovi a společná modlitba na přímluvu "mladého ajťáka," kterého prosíme o přímluvu také za arcidiecézní ministranty.

Na své si přijdou ministranti všech věkových kategorií, jejich rodiče i kněží. Nechybí zajímavý program plný her a přednášek, včetně prohlídky Ministrantské fary a kaple bl. Carla Acutise.

Součástí poutního dne je odpolední mše svatá v nedalekém kostele sv. Kunhuty, kterou celý poutní den slavnostně zakončíme. Na mši svatou jsou srdečně zváni všichni věříci a poutníci, i když se nezúčastnili předchozího programu v areálu Ministrantské fary.

Bližší informace a přihlašování na https://ministranti.info/nase-akce/mala-pout/

mala pout

setkani ministrantu